Amsterdam,
15
oktober
2015
|
09:18
Europe/Amsterdam

“Understanding the business and assets behind the numbers.”

Kevin Ho (43), Asset Management Finance

Samenvatting

Bij Momentum praten we altijd eerst over participaties en daarna pas over cijfers. Waarom? Rauwe cijfers analyseren kan iedereen. Het is belangrijk om het bedrijf achter de cijfers goed te begrijpen. Zo kun je de getallen beter interpreteren en waarderen. Dat is hoe we succesvol zijn en blijven met rendement als gevolg.

Vast rendement bestaat niet! Toch kunnen we goed vooruit kijken dankzij onze actieve manier van managen, flexibele instelling en het stelselmatig uitvoeren van risicoanalyses. We kijken van dichtbij mee met een investering. Als eindverantwoordelijke voor de financiële huishouding van Momentum ben ik geregeld aanwezig op de werkvloer van onze participaties. Daar moeten tenslotte de cash flow en rendementen uiteindelijk vandaan komen.

Regelmatig vlieg ik naar onze projecten in onder andere Polen, en het Verenigd Koninkrijk om met het lokale management en projectpartners in overleg te treden over de financiële zaken, de status en de verdere hooggespannen verwachtingen van de projecten.

In de beginfase van een project zit ik, zoals u wellicht begrijpt, bovenop elke euro die gespendeerd wordt op projectniveau. Het managen en zo bewust mogelijk omgaan met geld wordt vanaf het begin bij de participaties met de paplepel ingegoten.

Op den duur laten we onze participaties uiteraard langzaam maar zeker op eigen benen staan. Zelfstandigheid volgt wanneer ze zich het Momentum DNA en de bijbehorende manier van werken eigen hebben gemaakt.

Kevin Ho
We kozen dus niet voor de weg van het snelle geld, maar zijn bewust voor kwaliteit gegaan. Nu hebben we een grote voorsprong behaald op concurrenten. De verbeteringsslag betekent investeren in tijd en geld, maar de toegevoegde waarde van de genomen voorsprong verdient zichzelf op korte termijn terug.
Kevin Ho

Het mooie van actief management is dat je dusdanig diep in het proces verwikkeld raakt dat je hier zelfs één mee wordt. Daardoor kunnen we beter prioriteiten stellen en focus aanbrengen. Zo hoeven we niet te kannibaliseren op andere participaties, kunnen we realistisch naar de potentie van participaties kijken en hierdoor gerichte keuzes maken.

Een ander voordeel van het nauwe contact is dat participaties zich gewaardeerd voelen. Dat levert een grote voorsprong op: processen verlopen veel efficiënter en het werken gaat gemakkelijker. Omdat het management zich niet bezwaard voelt om open met ons in gesprek te treden, signaleren we lokale uitdagingen en kansen in een vrij vroeg stadium. Zo kunnen we gezamenlijk hierop anticiperen, besluiten nemen met het oog op de toekomst en met begrip voor de lokale dynamiek.

Een goed voorbeeld hiervan is de recente besluitvorming rondom de opening van de productiefabriek van biokolen CEG in Derby, Groot-Brittannië. We pasten de opening van de fabriek destijds bewust aan om technische verbeteringen door te voeren in het productieproces. Het proces functioneert daardoor nu optimaler.

We kozen dus niet voor de weg van het snelle geld, maar zijn bewust voor kwaliteit gegaan. Nu hebben we een grote voorsprong behaald op concurrenten. Bovendien dragen we ook actief bij aan een maatschappelijke oplossing voor het courante CO2 probleem. Een manier van werken die CEO Martijn van Rheenen benadrukt. De verbeteringsslag betekent investeren in tijd en geld, maar de toegevoegde waarde van de genomen voorsprong verdient zichzelf op korte termijn terug.