Amsterdam,
30
april
2014
|
11:09
Europe/Amsterdam

Groeiende belangstelling vanuit private equity sector voor Braziliaanse markt

Samenvatting

De media besteden regelmatig aandacht aan de tegenvallende economische groei en de sociale en politieke onrust in Brazilië. Bij private equity bedrijven staat het land echter volop in de belangstelling.

Auteur: Niels Bot, Head of Research

Voorheen werden veel private equity investeerders afgeschrikt door de snel stijgende prijzen op de Braziliaanse markt. Nu is er hernieuwde aandacht voor het land door de devaluatie van de munt, de trage economische groei en een sterke daling van de aandelenkoersen. Grote namen uit de private equity wereld, zoals Patria Investimentos Ltda., Blackstone, Advent International, KWB en Bain Capital hebben recentelijk aangegeven het aantal investeringen in de Braziliaanse markt flink te gaan uitbreiden en voor miljarden te gaan investeren. Dataleverancier Dealogic Ltd. gaf aan dat de totale waarde van de in Q1 2014 aangekondigde private equity overeenkomsten sinds 2010 niet meer zo hoog is geweest.

Succes in Braziliaanse markt vereist creatieve aanpak

Investeren in een markt met lage economische groei vraagt om een creatieve aanpak. Zo gaf de private equity arm van de grootste Braziliaanse Bank Itaú recentelijk aan verder te zullen kijken dan de traditionele business- en industriegebieden. Er wordt nu in toenemende mate gekeken naar nieuwe groeiregio’s in Brazilië, waaronder het noordoosten en centraal-westen.

Vooral groeipotentie in achtergebleven regio’s

Ten onrechte wordt Brazilië door buitenstaanders vaak beschouwd als een eenheid. Niets is minder waar. Brazilië is bijna net zo groot als de Verenigde Staten en bestaat uit vijf verschillende regio’s en zevenentwintig staten. De economische en sociale verschillen tussen deze regio’s en staten zijn vaak enorm groot.Echter, sinds het aantreden van president Luiz Inácio Lula da Silva op 27 oktober 2002 groeit de welvaart voor brede lagen van de bevolking in het land gestaag. Miljoenen Braziliaanse huishoudens zijn opgeklommen tot de middenklasse die over de periode 2002-2012 met ongeveer 40% is gegroeid naar een aandeel van 52% van de Braziliaanse bevolking. In het dichtbevolkte noordoosten is de groei relatief gezien het grootst. Hier behoorde in 2002 nog driekwart van de bevolking tot de armere inkomensgroepen.

De economie in het noordoosten groeit sinds 2002 boven het landelijke gemiddelde en de groeipotentie is nog steeds enorm. In 2013 woonde bijna 30% van de Braziliaanse bevolking in het noordoosten, terwijl deze regio verantwoordelijk was voor slechts 13,5% van het bruto binnenlands product.

Toenemende interesse vastgoedmarkt

De groeiende vraag naar vastgoed in Brazilië in combinatie met hoge rendementen hebben over de afgelopen jaren geleid tot toenemende interesse van nationale en internationale investeerders. Zo is het private equity kantoor Momentum Capital uit Amsterdam via haar lokale partner Urbania International sinds 2010 succesvol actief in de vastgoedmarkt in noordoost-Brazilië. Meer recent, in juni 2013, werd bekendgemaakt dat Blackstone Group LP, één van ’s werelds grootste private equity bedrijven, samen met haar partner een aandeel van 70% heeft genomen in de grootste Braziliaanse residentiële vastgoedontwikkelaar Alphaville Urbanismo.

Woningentekort loopt op

Ondanks toenemende interesse van investeerders in de Braziliaanse vastgoedmarkt blijft de uitdaging groot om aan de groeiende woningvraag te voldoen. In 2013 werd het woningentekort geschat op ongeveer acht miljoen. Verdere inkomensgroei en het snel groeiende aantal huishoudens zorgen ervoor dat het tekort nog verder oploopt. Volgens de Braziliaanse Kamer van de Bouwsector (CBIC) heeft Brazilië tot 2022 circa 27 miljoen nieuwe woningen nodig.